Bestman Infra BV

Met onze ervaring en kennis van de markt en mogelijkheden, onze focus op veiligheid en ons vakbekwaam personeel zijn wij professionele partner voor de meest uiteenlopende projecten. Wij zijn gespecialiseerd in:

Bestrating

Wij verzorgen op traditionele wijze of door middel van machinale bestrating aanleg en of reconstructie van bedrijfsterreinen, woonwijken, of industrieel straatwerk. Door onze jarenlange ervaring in industrieel straatwerk zijn wij uitgegroeid tot een deskundige partner.

Bodemsanering

Wij zijn expert in bodemsanering op het gebied van industriële vervuiling. Verschillende bodemverontreiniging vraagt om een verschillende aanpak en toepassing van de juiste bodemsaneringstechnieken. Ook bij spoedklussen kunt u op ons rekenen.

Grondverzet

Met ons eigen machinepark, vakkundig opgeleide mensen en sterke mentaliteit zijn wij een veelgevraagd aannemer voor het bouwrijp maken van bouwkavels, bedrijfs- en industrieterreinen en oppervlakte egalisatie.

Riolering

Wij hebben ons toegelegd op aanleg en onderhoud van rioleringen. Wij beschikken over de juiste kennis en ervaring van deze ondergrondse infrastructuren. Met ons eigen machinepark zijn wij uitstekend in staat flexibel te kunnen opereren.