Grondverzet

 

Met ons eigen machinepark, vakkundig opgeleide mensen en sterke mentaliteit zijn wij een veelgevraagd aannemer voor het bouwrijp maken van bouwkavels, bedrijfs- en industrieterreinen en oppervlakte egalisatie.

  • bouwrijp maken van bouwkavels
  • Oppervlakte egalisatie
  • sleuven graven voor kabels, leiding en/of rioleringen
  • uitgraven van funderingen
  • afgraven van grond
Neem contact op